trup/a

Izvorno stično točko Trup/e predstavlja pesniška antologija Bog si ga drka na nas, od takrat skupaj snujejo poetično predstavo v nastajanju, osnovano na necenzuriranem mladem pesniškem izrazu, gledališkem konceptu mrtve besede, ter v navezavi na hrastoveljski Mrtvaški ples. Pričakuješ lahko groteskno sizifovsko preizpraševanje (kulturne) identitete, dediščine, absurdnosti človeške narave in smrti.


ENG: Trup/a’s original focal point is the poetry anthology “bog si ga drka na nas” (God Jerks Off on Us), since then have been collaborating on poetic performance(s) in progress, based on uncensored young poetic expression, the theatrical concept of dead words, and in connection with the Danse Macabre in Hrastovlje. You can expect a grotesque Sisyphean questioning of (cultural) identity, heritage, the absurdity of human nature, and death.

Trup. Trupa. Trupla.

Izvorno stično točko Trup/e predstavlja pesniška antologija bog si ga drka na nas, od takrat skupaj snujejo poetično predstavo v nastajanju, osnovano na necenzuriranem mladem pesniškem izrazu, gledališkem konceptu mrtve besede, ter v navezavi na hrastoveljski Mrtvaški ples. Pričakuješ lahko groteskno sizifovsko preizpraševanje (kulturne) identitete, dediščine, absurdnosti človeške narave in smrti.

ENG: Trup/a's original focal point is the poetry anthology bog si ga drka na nas (God Jerks Off on Us), since then they have been collaborating on poetic performance(s) in progress, based on uncensored young poetic expression, the theatrical concept of dead words, and in connection with the Danse Macabre in Hrastovlje. You can expect a grotesque Sisyphean questioning of (cultural) identity, heritage, the absurdity of human nature, and death.

Vid Karlovšek, Hannah Koselj, Urša Majcen,  Hana Meško, Martin Mikolič, Nela Poberžnik, Pino Pograjc, Lenart Sušnik

Uprizoritve