Sex on the beach

cena: prostovoljni prispevki

Leto izdaje: 2021
Število strani: 79
ISBN: 978-961-95611-0-2


Uredniki: Martin Mikolič, Vid Karlovšek, Ita Weber
Avtorji pesmi: Elizabeth Božič, Hana Meško, Ivona Furlan, Ela Weber, Martin Kodarin, Aljaž Rolih, Martin Mikolič, Vid Karlovšek, Ita Weber
Avtorji ilustracij: Ela Weber, Nela Poberžnik, Ita Weber, Hana Meško, Elizabeth Božič
Avtorica naslovnice: Nela Poberžnik
Tehnična urednika: Martin Mikolič, Nela Poberžnik
Založnik: samozaložba Martin Mikolič, Prade, Cesta XVI/8, 6000 Koper
                samozaložba Vid Karlovšek, Boršt 7e, 6273 Marezige
samozaložba Ita Weber, Pod Grčno 43, 5000 Nova Gorica

© Martin Mikolič, Vid Karlovšek, Ita Weber
Tisk: Digifot d.o.o.
Naklada: 50 izvodov

Zbirka je nastala v sklopu delavnic kreativnega pisanja Pêro Sŕce ob podpori Mestne občine Koper in je sofinancirana iz razpisa za program CMK.

Za naročilo pesniške zbirke izpolni spodnji obrazec: