Sex on the beach

Cena: prostovoljni prispevki

Leto izdaje: 2021
Število strani: 79
ISBN: 978-961-95611-0-2


Uredniki: Martin Mikolič, Vid Karlovšek, Ita Weber
Avtorji pesmi: Elizabeth Božič, Hana Meško, Ivona Furlan, Ela Weber, Martin Kodarin, Aljaž Rolih, Martin Mikolič, Vid Karlovšek, Ita Weber
Avtorji ilustracij: Ela Weber, Nela Poberžnik, Ita Weber, Hana Meško, Elizabeth Božič
Avtorica naslovnice: Nela Poberžnik
Tehnična urednika: Martin Mikolič, Nela Poberžnik
Založnik: samozaložba Martin Mikolič, Prade, Cesta XVI/8, 6000 Koper
                samozaložba Vid Karlovšek, Boršt 7e, 6273 Marezige
samozaložba Ita Weber, Pod Grčno 43, 5000 Nova Gorica

© Martin Mikolič, Vid Karlovšek, Ita Weber
Tisk: Digifot d.o.o.
Naklada: 50 izvodov

Zbirka je nastala v sklopu delavnic kreativnega pisanja Pêro Sŕce ob podpori Mestne občine Koper in je sofinancirana iz razpisa za program CMK.

Za naročilo pesniške zbirke izpolni spodnji obrazec ali nam pišite na perosrce@zavodtrite.si.