Grasshopper

cena: 10,00 €

Leto izdaje: 2022
Število strani: 100
ISBN: 978-961-95805-5-4

Uredniki: Martin Mikolič, Vid Karlovšek, Ita Weber
Avtorji pesmi: Martin Mikolič, Vid Karlovšek, Ita Weber, Nela Poberžnik, Hana Meško, Ivona Furlan, Martin Kodarin, Annasibila Požrl, Matija Krumpak, Irena Strelec
Avtorici ilustracij: Naja Stanič, Nela Poberžnik
Avtorica naslovnice: Nela Poberžnik (s pomočjo Dream AI by WOMBO)
Tehnična urednika: Martin Mikolič, Nela Poberžnik

Založnik: Zavod Trite
© kulturno-izobraževalni zavod Trite,
Prade, Cesta XVI / 8
6000 Koper

Tisk: Ana Ščuka
Naklada: 50 izvodov

Za naročilo pesniške zbirke izpolni spodnji obrazec: