Astro pop

cena: 20,00 €

Leto izdaje: 2022
Število strani: 84
ISBN: 978-961-95805-4-7

Kakor sladkarija, katero sta z namenom, da ji nikoli ne bi potekel rok trajanja, ustvarila dva ameriška astronavta, ima tudi pesniška zbirka Astro pop tri dele. Vsak ima svojo barvo. Lirska subjektka v rdečem delu hrepeni po romantični medčloveški povezavi, v modrem skuša identificirati svoj položaj v družbi, v vijoličnem pa vzame taksi in se odpelje do svojega izvora.

Iz spremne besede Vida Karlovška:
»Subjektka […] je ukleščena v rutinski, monoton delavnik, v katerem ni nič več kot zgolj stroj in v katerem »služi«, agonija pa se ne konča niti doma. Temeljno vprašanje […] v zbirki se zdi, ali je s »služenjem« mogoče nahraniti svoje bistvo. Lahko posameznik v takšni družbi in sistemu sploh živi v pravem pomenu besede?«


Urednik: Martin Mikolič
Avtorica pesmi: Hana Meško
Avtorica ilustracij: Nela Poberžnik
Avtorica naslovnice: Nela Poberžnik
Avtor spremne besede: Vid Karlovšek
Lektor: Vid Karlovšek
Tehnična urednica: Nela Poberžnik
Založnik: Zavod Trite
© kulturno-izobraževalni zavod Trite,
Prade, Cesta XVI / 8
6000 Koper
Tisk: Digitfot d.o.o.
Naklada: 100 izvodov

Za naročilo pesniške zbirke izpolni spodnji obrazec: